February 5, 2023


Ovo je komentar Willa Szamosszegija, osnivača i izvršnog direktora usluge hostinga za rudarenje bitcoina sazminiranje.

Novac i energija dva su najosnovnija aspekta gospodarstva jer su oba globalna. energije Potreban za pretvaranje sirovina u konačnu potrošnu robu i usluge. Novac je potreban za pohranjivanje bogatstva, izračunavanje prihoda i gubitaka te trgovinu robom i uslugama koje ne možete dobiti razmjenom.

Iako Bitcoin uvelike poboljšava odnos čovječanstva prema energiji i novcu, problemi koji muče i energiju i novac vjerojatno će izbjeći Bitcoin standard, čak i ako postanu manje ozbiljni. U pogledu energije, državni propisi, subvencije i embargo i dalje će uzimati svoj danak. Što se tiče novca, vlade će, po svoj prilici, nastaviti koristiti papirnati novac drugog reda koji su građani prisiljeni koristiti.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *