May 28, 2023


Dana 23. studenog 2022. Ured za patente i žigove Sjedinjenih Država i Ured za autorska prava Sjedinjenih Država objavili su da traže mišljenje javnosti o razmatranjima intelektualnog vlasništva (IP) u vezi s nezamjenjivim tokenima (NFT). Agencije će održati tri javna okrugla stola orijentirana na patente, robne marke i autorska prava, i to:

 • 10. siječnja 2023. – Patenti i NFT-ovi

 • 12. siječnja 2023. – Brandovi i NFT-ovi

 • 18. siječnja 2023. – Autorska prava i NFT-ovi.

Okrugli stolovi prenosit će se uživo, a agencije će objaviti upute za prijavu za praćenje uživo. Prijave za sudjelovanje u svojstvu člana bilo kojeg od okruglih stolova moraju biti primljene do 21. prosinca 2022. godine kako bi bile uzete u obzir.

Agencije su također uputile zahtjev za komentar tražeći odgovore na 13 pitanja od posebnog interesa:

 1. Opišite trenutnu i potencijalnu buduću upotrebu NFT-ova u vašem području ili industriji.

 2. Opišite sve izazove ili prilike u vezi s intelektualnim vlasništvom povezane s NFT-om ili NFT tržištima.

 3. Opišite kako NFT tržišta utječu na proizvodnju predmeta koji podliježu zaštiti intelektualnog vlasništva.

 4. Opišite koriste li i kako nositelji prava intelektualnog vlasništva NFT-ove i u kojoj mjeri

  1. Ovjera izvornika

  2. Dokumentiranje prodavateljeva vlasništva ili ovlaštenja za prodaju imovine

  3. Dokumentiranje ovlasti prodavatelja za prijenos svih relevantnih ili potrebnih prava intelektualnog vlasništva povezanih sa imovinom

  4. Dokumentirajte sva ograničenja prava intelektualnog vlasništva u vezi s prodajom ili korištenjem imovine od strane kupca.

 5. Opišite predstavljaju li, kako i u kojoj mjeri NFT-ovi izazove za nositelje prava intelektualnog vlasništva ili one koji prodaju imovinu koristeći NFT-ove u vezi s aktivnostima opisanim u 4. pitanju.

 6. Opišite koriste li se i kako NFT-ovi ili se mogu koristiti ili predstavljaju izazove ili prilike za nositelje prava intelektualnog vlasništva te kako i u kojoj mjeri.

  1. dobiti svoja prava intelektualnog vlasništva

  2. Prenijeti ili licencirati svoja prava intelektualnog vlasništva

  3. Provođenje sveobuhvatne kontrole i upravljanja njihovim pravima intelektualnog vlasništva

  4. provoditi svoja prava intelektualnog vlasništva.

 7. Opišite kako se i u kojoj mjeri oslanjate na autorska prava, zaštitne znakove i patente ili se očekuje da će se na njih oslanjati u vašem području ili industriji za

  1. Zaštita imovine povezane s NFT-ovima

  2. Borba protiv kršenja u vezi sa imovinom povezanom s NFT-om koju nude treće strane

  3. Osigurajte dostupnost odgovarajuće ponovne upotrebe imovine povezane s NFT-om.

 8. Jesu li postojeći zakoni o intelektualnom vlasništvu prikladni za rješavanje zaštite i provedbe intelektualnog vlasništva u kontekstu NFT-ova? Ako ne, objasnite zašto i opišite zakone za koje mislite da bi ih trebalo razmotriti za rješavanje ovih problema.

 9. Opišite sve utjecaje na intelektualno vlasništvo koje su oni u vašem području ili industriji imali u vezi sa stvarnim ili namjeravanim korištenjem NFT-ova. Opišite sve pravne sporove koji su se pojavili u sljedećim kontekstima i ishod tih sporova, uključujući citate svih relevantnih sudskih postupaka:

  1. Odnos između prijenosa NFT-a i vlasništva nad pravima intelektualnog vlasništva u povezanom materijalu

  2. Licencirajte prava intelektualnog vlasništva u imovini povezanoj s NFT-om

  3. Tvrdnje o kršenju kada (i) je NFT povezan sa sredstvom za koje druga strana posjeduje prava intelektualnog vlasništva u njemu, ili (ii) su prava intelektualnog vlasništva nad sredstvom povezanim s NFT-om u vlasništvu kreatora NFT-a

  4. Vrsta i/ili opseg zaštite intelektualnog vlasništva dodijeljene kreatoru NFT-a

  5. Jedno ili više isključivih prava prema 17 USC §106 primjenjuju se na transakcije koje uključuju NFT-ove.

 10. Opišite sve slučajeve koje ste primijetili da ih neka stranka šalje ili prima

  1. Obavijest o navodnom kršenju autorskih prava, odgovor na pritužbu ili materijalno lažno predstavljanje, u skladu sa 17 USC § 512, u vezi s NFT-om

  2. Druge tužbe za intelektualno vlasništvo kojima se traži uklanjanje ili povrat materijala povezanog s NFT-om.

  3. Za svaki takav slučaj opišite prirodu i ishod ovog zahtjeva ili postupka, uključujući je li materijal na kraju uklonjen i ako jest, je li se materijal naknadno ponovno pojavio. Ako je podnesena tužba zbog kršenja ili 17 USC § 512(f), dostavite citate na dnevni red suda i sve relevantne sudske odluke.

 11. Opišite u kojoj se mjeri prilagođavaju planiranje i upravljanje IP portfeljem u svjetlu pojave NFT-ova.

 12. Opišite sva iskustva u traženju zaštite intelektualnog vlasništva za imovinu povezanu s ili korištenjem NFT-ova u stranim jurisdikcijama.

 13. Identificirajte sve dodatne probleme s IP-om povezane s NFT-ovima za koje mislite da bi uredi trebali uzeti u obzir prilikom provođenja ove studije.

Za više detalja o okruglim stolovima, traženju povratnih informacija i načinu slanja povratnih informacija pogledajte Federalni registar Obavijest. Komentari moraju biti primljeni do 9. siječnja 2023. kako bi bili sigurni da će biti uzeti u obzir.

© 2022. McDermott Will & EmeryNational Law Review, svezak XII, broj 342Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *